Obchodní podmínky pro registraci eshopů - B2C

Registrace = kategorizace jako i zveřejnění a propagace základních informací o e shopech je bezplatné. Po registraci eshopu v Katalogu eshopů,  Asociace eshopů  bezplatně zveřejní na svých webech:

  • logo eshopu; 
  • URL adresu eshopu;
  • Krátký popis každé kategorie a podkategorie ve  kterých nabízíte své zboží, nebo služby. V každé kategorii a podkategorii můžete mít  max. 180 znaků. Podmínkou je pouze pravdivost uvedených informací.

Předmětné informace budou zveřejněny:

Další propagace eshopu prostřednictvím tlačidel ODKAZ-DETAIL,

náhled - tlačítko odkaznáhled - tlačítko detail

resp. jiná reklama eshopu na webech Asociace e shopů Evropské unie,  je zvlášť zpoplatněná služba. Informace na support@eshopa.eu.

Na webových stránkách Asociace eshopů může mít své údaje zveřejněné každý eshop, který má sídlo na území některé z členských zemí Evropské unie. O zveřejnění údajů bude eshop – po kontrole pravosti údajů -upozorněný emailem. Zveřejnění podléhá schválení Asociací e eshopů. Na zveřejnění informací není právní nárok. V případě, kdy eshop úmyslně uvede nesprávné, či zavádějící údaje, nebudou zveřejněny. Vulgární a urážející výrazy  budou odstraněné. Stejně tak budou odstraněné všechny výrazy, které nebudou v souladu se zákony Slovenské republiky a Evropské Unie, dobrými mravy, podněcující nebo propagující rasismus, extrémismus a podobně. 

Provozovatelem webových stránek je Asociace eshopů Evropské unie, Laurinská 3/A, 81101  Bratislava, IČO 42267251. Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek statutární zástupce eshopu souhlasí s tím, že informace které uvedl do registračních formulářů na webových stránkách Asociace eshopů, konkrétně název webu, logo a popis kategorií, zveřejní Asociace e shopů na svých webových stránkách. Ostatní poskytnuté údaje budou použité pouze pro interní účely Asociace (fakturace a podobně) a nebudou poskytované třetím osobám. S výhradou souhlasu konkrétního statutára eshopu nebo povinností plynoucích ze Zákonů Slovenské republiky, České republiky a Evropské unie. Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek statutární zástupci eshopů souhlasí so zasíláním newsletterov a jiných informačních materiálů Asociace eshopů na jejich emailové adresy. Tento souhlas můžou kdykoli zrušit na emailové adrese support@eshopa.eu.

Tyto, i všechny ostatní informace uvedené na webech Asociace eshopů sa řídí zákony Slovenské republiky a zákony Evropské unie platnými  na území Slovenské republiky. A jsou platné v čase jejich odsouhlasení statutárem  eshopu. Asociace eshopů si vyhrazuje právo Obchodní podmínky, jako i všechny informace na svých webových stránkách kdykoli doplnit, nebo úplně změnit. Všechny loga, ochranné značky, fotografie, grafiku, texty, softvérové aplikace a jiné, publikované na webech Asociace eshopů jsou ve vlastnictví Asociace eshopů, A-net group, partnerů Asociace eshopů nebo statutárů eshopů a dodavatelů zboží a služeb pro eshopy, kteří nám je poskytli. Vlastnické vztahy podléhají platným autorským právům.

V případě sporů jsou právoplatné na rozhodování pouze soudy Slovenské republiky. Tyto Obchodní podmínky byly schválené prezídiem Asociace e shopů  22.10.2017.

Peter Papan

CEO | výkonný ředitel

 
Nahoru