Obchodní podmínky pro registraci IT dodavatele e-commerce služeb

Dodavatelem e-commerce služeb, ve smyslu těchto podmínek, je každá společnost, živnostník či fyzická osoba, která dodává svoje zboží pro eshopy (B2C) alebo internetový velkoobchod (B2B). Po registraci = kategorizaci dodavatele, Asociace eshopů zveřejní v Katalogu dodavatelů tyto údaje dodavatele:

  • logo;
  • URL; 
  • krátký popis – ve všech kategoriích a podkategoriích, ve kterých nabízí své zboží nebo služby. V každé kategorii a podkategorii můžete mít max. 180 znaků. Podmínkou je pravdivost těchto informací.

Tato prezentace v Katalogu dodavatelů  je zpoplatněná sumou  30,00 Eur/rok (bez DPH) za každou URL dodavatele. Tedy za každou samostatnou URL adresu (doménu) se platí zvlášť. Platba je předem. Tyto údaje budou zveřejněny ve třech Katalozích dodavatelů na webstránkách asociace:

Další propagace dodavatele prostřednictvím tlačítek ODKAZ-DETAIL, 

náhled - tlačítko odkaznáhled - tlačítko detail

resp. jiná reklama dodavatele na webech Asociace eshopů Evropské unie je zvlášť zpoplatňovanou službou. Informace na support@eshopa.eu.

Na webových stránkách Asociace eshopů může mít své údaje zveřejněné každý dodavatel pro eshopy (B2C) alebo internetový velkoobchod (B2B) v Evropské unii. O zveřejnění údajů bude dodavatel – po kontrole pravdivosti údajů - upozorněný emailem. Zveřejnění podléhá schválení Asociací eshopů. Na zveřejnění informací není právní nárok. V případě, kdy dodavatel úmyslně uvede nesprávné, nebo zavádějící údaje, nebudou tyto zveřejněny. Vulgární a urážející výrazy  budou odstraněny. Podobně také budou odstraněny všechny výrazy, které nebudou v souladu se zákony České republiky a Evropské Unie, dobrými mravy, podněcující či propagující rasismus, extrémismus a podobně. 

Provozovatelem webových stránek je Asociace eshopů Evropské unie, Laurinská 3/A, 81101  Bratislava, Slovenská republika, IČO 42267251. Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek statutární zástupce společnosti dodavatele (dále jen „dodavatele“)souhlasí s tím, že informace které uvedl do registračních formulářů na webových stránkách Asociace eshopů, konkrétně název webu, logo a popis kategorií, zveřejní Asociace eshopů na svých webových stránkách. Ostatní poskytnuté údaje budou použité jen pro interní účely Asociace (fakturace  a podobně) a nebudou poskytované třetím osobám. S výhradou souhlasu daného konkrétním dodavatelem nebo povinností ze Zákonů Slovenské republiky, České republiky a Evropské unie. Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek, dodavatel souhlasí se zasíláním newsletterov a jiných informačních materiálů Asociace eshopů na jeho emailové adresy. Tento souhlas může kdykoliv zrušit na emailové adrese support@eshopa.eu.

Tyto, i všechny ostatní informace uvedené na webech Asociace eshopů se řídí zákony Slovenské republiky a zákony Evropské unie platnými  na území Slovenské republiky. A jsou platné v čase jejich odsouhlasení dodavatelem. Asociace eshopů si vyhrazuje právo Obchodní podmínky, jako i všechny informace na svých webových stránkách kdykoli doplnit, nebo zcela změnit. Všechny loga, ochranné značky, fotografie, grafiku, texty, softvérové aplikace a jiné, publikované na webech Asociace eshopů jsou ve vlastnictví Asociace eshopů, A-net group, partnerů Asociace eshopů či statutárů eshopů a dodavatelů zboží a služeb pro eshopy, kteří nám je poskytli. Vlastnické vztahy podléhají platným autorským právům.

V případě sporů jsou právoplatné na rozhodování pouze soudy Slovenské republiky. Tyto Obchodní podmínky byly schváleny prezídiem Asociace eshopů  22.10.2017.

Peter Papan

CEO | výkonný ředitel

 
Nahoru