O Asociaci eshopů

„Online prodej v České republice, na Slovensku roste obdobně jako v Evropě v průměru o 15 až 20 %. Podíváme-li se až do roku 2016, očekáváme v rámci celé Evropy u online obratu dosažení hranice 625 miliard EUR.“

̶  Wijnand Jongen, předseda výkonného výboru E-commerce Europe   ̶

Výkonný výbor E-commerce Europe se spletl. V roce 2016 překročil online obrat hranici 650 miliard...

 

puzzle vlajky SR a ČR

5 MILIARD EUR V ROCE 2017

Online trh spolu s podpůrnými službami poskytuje zaměstnání pro desetitisíce Čechů a Slováků. A to už skutečně stojí za povšimnutí…

V roce 2017 pravděpodobně poprvé v historii překročí tržby pouze českých eshopů hranici 100 miliard českých korun. Některé odhady mluví o 110 miliardách českých korun. Spolu s tržbami slovenských eshopů můžeme hovořit o tržbách překračujících 5 miliard Eur. Podíl na celkovém maloobchodním obratu ČR se blíží k 10%, na Slovensku cca 6,5%. To jsou odhadované společné tržby přibližně 37.000 českých a 8.000 slovenských eshopů. Je to obrovské číslo, poukazující na velikost a důležitost tohoto trhu. Není ale ani zdaleka konečné. Představuje pouze maloobchodní tržby. Velkoobchod a e-commerce služby jsou nezbytnou součástí tohoto businessu. Když k tržbám B2C připočítáme velkoobchodní (B2B) tržby dodavatelů pro eshopy a tržby sektoru e-commerce služeb pro eshopy, což je víc než 100% B2C, nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že tento trh stojí „za povšimnutí“. Nejen z pohledu tržeb. Hlavně proto, že poskytuje zaměstnání statisícům Čechů a Slováků. A to už skutečně stojí za povšimnutí…

Asociace eshopů sdružuje eshopy v České republice a na Slovensku. Slovenský a český trh je historicky navzájem propojen. Srozumitelností, rodinnými vazbami, zaměstnanci z obou států, majitelskou strukturou stovek eshopů a stále úzkým okruhem dodavatelů. České a slovenské eshopy považujeme za jeden společný, online maloobchodní trhový prostor. 

Asociace eshopů provozuje novou informační platformu, která tento online obchodní prostor navzájem propojuje. Katalog eshopů a dva katalogy dodavatelů. Platforma slouží pro zvýšení konkurenceschopnosti eshopů, přehlednost a vzájemnou informovanost obchodních partnerů. 

rozcestník B2B a B2C

KATALOG DODAVATELŮ

Ročně dodávají eshopům zboží v hodnotě více než 90 miliard českých korun. Zkuste ale někde najít společnou prezentaci těchto B2B dodavatelů. Dodavatelů softvérově schopných nabízet a dodávat zboží online. Eshopy jsou pak odkázány na úzkou skupinu několika málo dodavatelů, většinou také eshopů. Katalog dodavatelů umožňuje všem eshopům najít nové partnery, rozšířit svůj sortiment o nové kategorie, být konkurenceschopný.

Do katalogu dodavatelů

KATALOG SLUŽEB

Eshop na míru, web design, UX design, user friendly, remarketing, mailing. I přes několik pokusů o vytvoření katalogu dodavatelů e-commerce služeb, je nabídka pro eshopy těžko srozumitelná a vyhledávat ji musí pracně na Google nebo na jiných vyhledávačích. Katalog služeb poskytuje  eshopům lepší orientaci ve službách. Rozšiřuje jejich podnikatelské IQ, upozorňuje na techniky, které doposud nepoužívají a to nejdůležitější – pomáhá konkurovat.

Do katalogu služeb

KATALOG ESHOPŮ

Majitelé eshopů, tento katalog  tady není jen pro Vaši reklamu. Je zde také pro Vaše velkoobchodní partnery. Informace o více jak 40.000 eshopů v SR a ČR, jsou v současnosti na internetu roztříštěny v desítkách katalogů a seznamů. Navíc, v těchto katalozích je prodávané zboží řazené podle potřeb vyhledávání kupujícím a neposkytuje dodavatelům dostatečný přehled pro jejich nabídku. Dodavatelé zboží pro eshopy a dodavatelé služeb pro eshopy, zde mají jedinečnou možnost aktivně vyhledávat odběratele – eshopy a posouvat svůj a tím i Váš business vpřed.   

Do katalogu eshopů

Jednotný digitální trh, otevíraní trhu pro konkurenci z USA, Asie, … To všechno jsou dobré důvody, abychom náš online prostor sjednotili a cestou lepší informovanosti všech jeho subjektů dosáhli vyšší profesionalitu eshopů a pomohli jim konkurovat.

 
Nahoru